13°C

Beograd

U SRBIJI ĆE BITI ZABRANJENO SKLAPANJE MALOLETNIČKIH BRAKOVA: Oko 2 000 dečjih brakova postoji u Srbiji!

U Srbiji će uskoro biti zabranjeno sklapanje maloletničkih odnosno dečjih brakova, predviđeno je najnovijim izmenama i dopunama Porodičnog zakonika. Stručnjaci iz sistema socijalnog rada i policije procenili su da mnogi roditelji u Srbiji ugovaraju maloletničke brakove u cilju prodaje dece i trgovine njima. Zbog toga je odlučeno da se za tako nešto predvide krivične sankcije, objašnjava za Telemaster, specijalni savetnik ministra za rad Dragan Vulević.

Prema važećem Porodičnom zakonu, osobe koje imaju manje od 18 godina mogu stupiti u bračnu zajednicu ukoliko prethodno pribave dozvolu suda, a na osnovu mišljenja centara za socijalni rad o njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti. Novom zakonskom odredbom, sklapanje maloletničkih brakova neće biti moguće.

Osim što sputavaju nesmetan rast, razvoj i obrazovanje deteta, posledice sklapanja maloletničkih brakova su, prema rečima Vulevića, mnogo ozbljinije i opasnije.

U Srbiji se svake godine sklopi oko 2.000 dečjih odnosno maloletničkih brakova. Veoma mladi u bračnu zajednicu stupaju najčešće pripadnici romske i vlaške nacionalne manjine.

Skoro polovina romskih devojčica uda se pre punoletstva, a petina ih stupi u brak i pre navršene 15. godine života. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prethodnoj godini su 204 mladoženje i 1.215 nevesti starosti od 16 do 19 godina stupili u brak.

Happytv.rs
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar