15°C

Beograd

KAKO SPORE PLANETE UTIČU NA NAS: One nas dele na SEDAM GENERACIJA!

Oko Sunca, u svojim dalekim orbitama, sporo kruže tri planete: Uran, Neptun i Pluton. Od 1914. godine smo prema njihovom kretanju svrstani u sedam generacija.

Otkrijte kojoj generaciji pripadate i šta je karakteriše.

Gledano sa Zemlje, Uran u jednom astrološkom znaku boravi sedam godina, Neptun 14, a Pluton zbog eliptične orbite između 12 i 30 godina. Zbog "sporog" kretanja tih planeta energije koje oni simbolišu opisuju globalna zbivanja, opšti kvalitet vremena u kojem živimo, razvojni put čovečanstva.

Mešavina energija astroloških znakova u kojima se nalaze svakoj generaciji daje posebno obeležje. Opisuje šta nadahnjuje pojedinu generaciju, i koje su joj teme predmet posebnog zanimanja i istraživanja. Na tim posebnim temama svaka se generacija definiše, upoznaje sebe, menja se, i razvija.

Pluton se povezuje s procesom preobražaja, s ciklusom rođenja i smrti, s principom moći. On simboliše nagone, mračne i preteće sile koje se kriju u nesvesnom, pojedinačnom kao i kolektivnom. Te sile su u isto vreme i razorne i obnavljajuće jer odstranjuju sve što ugrožava opstanak.

Pluton će nas suočiti s tajnim i neugodnim temama, on je tabu koji se skriva ispod površine ega, društvenih konvencija i ispod površine same Zemlje. Pluton je kosmički čistač koji u često bolnom procesu otvara nove perspektive razvoja, usmeravajući pažnju na ono što je bitno, što otvara put dubljem razumevanju ličnosti, put prema višem nivou svesti.

Neptun simbolizuje kolektivne mitove i snove u koje duboko verujemo. On određuje trendove čineći život lepšim, nudeći privid savršenstva u kom tražimo utehu i spas. Njegovu energiju osećamo u umetnosti i duhovnosti. Nadahnjuje nas na potragu za savršenstvom, za idealom za koji smo spremni da se žrtvujemo.

Uran simbolizuje intelektualne energije, ideje, inovacije, otkrića koja menjaju način na koji vidimo svet oko sebe. Uranova energija će nas spremno povesti van zacrtanih granica, buniti se protiv tradicije, menjati pa i rušiti sve što koči napredak. Svaka generacija je na svoj način jedinstvena, originalna u svojim stavovima, buntovna prema postojećim pravilima.

Generacijske teme

Osobe rođene u određenom razdoblju kolektivno upijaju klimu, društvenu i političku situaciju, veru, umetnosti, i ideje trenutka u kom odrastaju. Odrastaju uz roditelje koji imaju svoju sliku sveta, svoje ideale, i svoj pojam moći. Određuju se prema tim idejama, tražeći sopstveni put. Stasavši, svaka generacija će promovisati svoj pojam sveta menjajući ga, suočavajući se pritom s dobrim i lošim stranama svojih uverenja i ideala. Svoj svet će istraživati u raznim segmentima života, s posebnim senzibilitetom prema temama koje su obeležile čitavu generaciju.

Svaka generacija svedoči o tome da se vremena menjaju. Stare vrednosti i ideali padaju pod znak pitanja, smena generacije je neizbežna. Generacije se suočavaju, ponekad sukobljavaju, u najboljem slučaju prenose iskustva na kojima se može dalje graditi, otvaraju teme koje treba istražiti, i menjati. Nebesko kretanje Urana, Neptuna i Plutona neće povući stroge granice između generacija, one se uvijek prožimaju na različite načine. Prema kretanju Plutona, najsporijeg od njih, oko čijeg se dominantnog uticaja isprepleću uticaji Neptuna i Urana, izdvojili smo generacijske teme koje su obeležile vaš lični razvoj.

Generacija od 1914. do 1938. godine: porodične vrednosti

Ekonomska kriza i svetski rat značili su nesigurnost obeleženu oskudicom hrane, inflacijom, osećajem stalne pretnje za generaciju s Plutonom u Raku. Energija Raka simboliše žene i decu, dom, porodicu, hranu, i sigurnost. To su teme koje znače opstanak, a generacija ima posebno brižan odnos prema hrani. Kolektivna pažnja usmerena je na snagu grupe, njene rituale i tradicionalne vrednosti koje počinju da se pročišćavaju i menjaju.

Rat i kriza promenili su ulogu muškarca u društvu i otvorili put emancipaciji žene. S Neptunom u Lavu od 1914. do 1929. godine prvi deo ove generacije je sanjao romantične snove o veličanstvenom i slobodnijem životu. Bujna mašta i glamur prelili su se kroz džez, filmove, nove slikarske pravce i modu na ulice velegradova opirući se surovoj stvarnosti. No, od 1929. do 1942. godine Neptun u Devici kolektivne snove će usmeriti u praktičnije ideje. Rad, zdravlje, dom i sigurnost ideali su ove generacije, koja poštuje tradiciju i ponosno prihvata pravila i dužnosti.

Generacija od 1938. do 1957. godine: snaga pojedinca

Drugi svetski rat završio se atomskom bombom i polarizacijom sveta na dva neprijateljska bloka. Nauka je slavila pobedu nad silama prirode kroz atomsku energiju, upotrebu penicilina, razvoj veštačkih materijala i primenu DDT-a. Pluton u Lavu podstaknuo je oslobađanje individualnosti, postavio je pojedinca ispred kolektiva. Moć leži u snazi ega, jačanju samosvesti, kreativnom izražavanju ličnosti. Ova generacija želela je da napraviti nešto posebno, ego je u prvom planu. U ime ličnog razvoja ne brine se o posledicama.

Razvoj televizije promoviše nove junake, muzičare i glumce koji ističu erotsku provokativnost, novu vrstu spontanog i zaigranog pristupa životu. Neptun u Vagi od 1942. do 1956. godine stvara novi ideal društvenih vrednosti, braka, i ljubavi. Društveni status i statusni simboli dobijaju na važnosti. Ova generacija veruje u brak, ali naglasak je na ravnopravnosti partnera. S Uranom u Blizancima od 1942. do 1949. godine novi društveni junak postaje intelektualac koji se naprednim idejama obračunava sa svime što koči lični razvoj...

Generacije od 1957. do 2023. godine

...Od 1949. do 1956. godine Uran u Raku kida zadnje spone s tradicijom, menjajući porodične i partnerske odnose, oslobađajući pojedinca.

Generacija od 1957. do 1972. godine: zdrav duh u zdravom i lepom telu

Hladni rat je na vrhuncu, podignut je Berlinski zid, počinje rat u Vijetnamu. Kritički odnos prema postojećem stanju izražava se kroz borbu za građanska prava, studentske nemire i hipi pokret. Pluton je svoju beskompromisnu potrebu za promenom udružio s analitičnim, izbirljivim energijama Device, koja je uvek spremna na kritiku. Pažnja se usmerava na unutrašnje i spoljne razvojne procese u pokušaju da se odbace sve štetne i nedelotvorne navike.

Lični preobražaj događa se prihvatanjem zdravih navika, ishrane, kulture tela i pojačane brige o zdravlju. Traži se bolji način organizacije svakodnevice, u široku upotrebu ulaze tablete, kompjuteri, u svemir je poslat prvi satelit koji omogućava razvoj novih komunikacijskih tehnika... Neptun u Škorpiji od 1956. do 1970. godine kolektivne mitove gradi na temama istraživanja nesvesnog, seksualnosti, ispitivanja uloge moći, kontrole, preobražaja i smrti. Tim temama se pristupa naučnim metodama, i počinje novi procvat psihoanalize.

Energije Škorpije će se hrabro otvoriti izazovima ovog osetljivog područja. Odjednom sve treba i sme da bude pomalo nesputano, to je čarobni sastojak koji počinje da se upotrebljava u svim segmentima života. Uran u Lavu od 1956. do 1962. godine u slobodnoj ljubavi vidi način kreativnog samoizražavanja slamajući tradicionalne polne uloge. Vodeća ideja je da svako ima pravo da se nesputano izražava (da izražava svoju ličnost, i svoje potrebe). Od 1962. do 1969. godine Uran u Devici pridružiće se Plutonu, pojačavajući nezadovoljstvo i bunt prema sputavajućim i neučinkovitim društvenim pravilima i ratovima. Tu se rodila ideja alternativne medicine i ekološka svest.

Generacija od 1972. do 1984. godine: moć statusa

Naglašene energije Vage boravkom Plutona otvaraju nove perspektive razvoja kroz dogovore i spremnost na kompromis. Energija Vage simbolizuje ravnotežu i mir. Pregovori su novi način rešavanja političkih napetosti. Jačaju mirovni pokreti. Ravnopravnost polova otvara ženama put prema vrhuncima političke i poslovne moći. Generacija s Plutonom u Vagi perspektive osobnog razvoja otvara kroz preobražaj braka i društvenih odnosa. Ispituje se ravnopravnost polova, istražuju se skrivene i mračne strane ličnih odnosa.

Moć društvenog statusa i kult lepote, kao i nova definicija veza, za ovu generaciju je način jačanja lične moći. Neptun u Strelcu od 1970. do 1984. godine stvara ideal lične slobode i prava na potragu za dubljim smislom života. Razvod braka je, nažalost, uobičajena pojava (posebno za generacije kojima je i Uran u Vagi od 1969. do 1975. godine udahnuo buntovnost da menjaju društvene i partnerske odnose u potrazi za većom nezavisnošću).

Ravnoteža moći među partnerima dobija emotivni intenzitet s novim idejama o izražavanju ljubavi za vreme Uranovog boravka u Škorpiji od 1975. do 1981. godine. Uran u Strelcu od 1981. godine udružuje snage s Neptunom ubrzano brišući granice između kultura i religija, sveta i polova u potrazi za dubljim razumevanjem stvarnosti. Avanturistički duh, putovanja i istraživanja prožimaju opštu kulturu nudeći utehu.

Generacija od 1984. do 1995. godine: isceliteljska snaga promene

Na globalnoj sceni u ovom razdoblju se pojavio AIDS, černobilska nuklearna nesreća donijela je strah od uništenja, otkrivene su ozonske rupe, umiranje prašuma i onečišćenje mora. To je generaciju s Plutonom u Škorpiji usmerilo prema pitanjima uništenja, opstanka, moći prirode koja se mora obnavljati... Seksualne slobode prethodnih generacija se moraju preispitati. Hrabrost ove generacije da se suoči s mračnim i zabranjenim temama pokrenula je novi način isceljivanja.

Održivi razvoj, recikliranje, preobražaj ličnosti kako bi se postiglo isceljenje psihološkim, duhovnim i alternativnim tehnikama sad je u fokusu. Duboko preobražajna, kompleksno emotivna energija Škorpike iznedrila je generaciju posebno senzibilne indigo dece. Generacija svesnija mračne strane života ličnu moć pronalazi u spremnosti da učini sve što je potrebno za opstanak.

Neptun u Jarcu od 1984. do 1998. godine idealizuje društvenu moć kao način opstanka. Uran u Strelcu od 1981. do 1998. godine nakratko usmerava kolektivne ideje na optimističnije teme, nudeći znanje i duhovnost kao put razvoja, no njegovim boravkom u Jarcu od 1989. do 1995. godine jača ideju kontrole koja se udružuje s Neptunovim mitom o svemoćnom poslovnom čoveku ili svemoćnoj korporaciji. Biti deo nje znači osigurati opstanak. Kapitalizam dobija novi uzlet.

Generacija od 1995. do 2008. godine: duhovni tragači

Energija Strelca simbolizuje religijska i filozofska uverenja koja definišu smisao života. Usmerena je na širenje granica, istraživanje daljina, duhovni rast. Pluton svojim boravkom u Strelcu od 1995. do 2008. godine otvara perspektive razvoja preobražajem postojećih društvenih granica, uverenja, religija. Generacija duhovnih tragača lični razvoj traži u novim civilizacijama, otkrivanju smisla ne samo kroz duhovnost i religiju već i kroz hedonizam, uživanje u nesputanom životnom stilu, i većem stepenu lične slobode.

Veća povezanost različitih kultura, otvorenost novom i nepoznatom s mračne strane probudila je strahove i netoleranciju. Rasplamsavaju se verski ratovi podstaknuti snažnom verom u samo jednu istinu - onu sopstvenu, koja nadahnjuje i terorizam. Od 1998. do 2003. godine Neptun i Uran su istovremeno u Vodoliji. Internet i društvene mreže pomeraju granice komunikacije i širenja informacija.

Ideja društvene pravednosti, jednakosti, i ubrzanog duhovnog, tehničkog i civilizacijskog razvoja nadahnjuje ideal boljeg sveta koji će iskoreniti neznanje, predrasude i netoleranciju. Ova generacija još nije stasala do zrelosti, no kad njeni pripadnici zauzmu svoja mesta na društvenim položajima, možemo se nadati da će njihov ideal doneti željene promene i pravednost.

Generacija od 2008. do 2023. godine: produhovljenost Zemlje

Od 2008. godine Pluton je u Jarcu. Nova moć institucija i korporacija pojačala je nesklad između bogate manjine i obespravljene većine. Lične slobode su podređene interesima male skupine moćnih. Energiju Riba koja simbolizuje mistiku, saosećanje, požrtvovnost, intuiciju, socijalnu osetljivost, razbuđuje Uran od 2003. do 2010. godine, i nakon toga Neptun od 2012. do 2025. godine, stvarajući ideal uzvišenog sklada duha, uma i tela.

Materijalizam s jedne i duhovnost s druge strane u potrazi za višim nivoom svesti polako se prožimaju u novom načinu sagledavanja iskorišćavanja resursa Zemlje, u prepoznavanju duboke međusobne povezanosti svih svesnih bića. Ova generacija preobraziće se pročišćavanjem negativnih aspekata bezobzirnog korišćenja moći, otkrivajući ponovno duboku povezanost sa zemljom, produhovljenost sila prirode, povratak prirodi.

S Uranom u Ovnu od 2010. godine budi se nezavisni, istraživački duh, koji je spreman na osvajanja dosad neistraženih prostora, prostora ljudske duše, svemirskih prostranstava, i novih oblika društvene organizacije. Ova priča tek treba da se razvije do svoje punoće...

Izvor: lovesensa.rs/Senka Ljubić
Foto: Pixabay.com

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar