17°C

Beograd

POZIV ADVOKATIMA: Javiti se za besplatnu pravnu pomoć!

U susret početku primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, 1. oktobra, Ministarstvo pravde uputilo je danas poziv zainteresovanim advokatima da se upišu na listu Advokatske komore Srbije (AKS), koja će činiti integralni deo Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Advokati prijave za listu pružalaca besplatne pomoći mogu da podnesu AKS do 26. septembra, mada će i nakon tog datuma postojati mogućnost prijave advokata na listu i njenog ažuriranja.

Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške vodiće Ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde je takođe pozvalo udruženja, pravne fakultete, posrednike u rešavanju sporova i javne beležnike da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža samo pružalac koji je upisan u ovaj Registar, podseća Ministarstvo pravde u pozivu objavljenom na njegovom sajtu.

To su, pre svega, advokati - u svim postupcima, kao i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave - u skladu sa ovlašćenjima lica koje radi u službi besplatne pravne pomoći prema procesnim zakonima, navodi Ministarstvo pravde.

Kada su u pitanju udruženja, ona neposredno pružaju besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.

Takođe, udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana, tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Ministarstvo pravde je ulazalo da, ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Kada je u pitanju besplatna pravna podrška, nju pružaju javni beležnici, posrednici i pravni fakulteti, navodi Ministarstvo pravde i ističe da "pružaoci besplatne pravne podrške ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć".

Advokatska komora Beograda pozvala je beogradske advokate da se prijave na listu AKS i podseća da je pravna pomoć besplatna za građane, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom, ali nije besplatna za državu.

Država je naime u obavezi da obezbedi budžetska sredstva i plati advokate angažovane u zaštiti prava i interesa građana, navodi se na sajtu AKB.

Ova komora očekuje da se advokati koji nemaju nikakve veze sa udruženjima, neće prijavljivati kao advokati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć “pro bono” i ne finansiraju se iz budžeta.

To će, kako smatra AKB, omogućiti da se zahtevi za besplatnu pravnu pomoć raspodeljuju između advokata koji su se prijavili da pružaju besplatnu pravnu pomoć uz naknadu koja se finansira iz budžeta, i to pravično i transparentno, uz striktno poštovanje redosleda advokata koji se nalaze na listi.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć od 1. oktobra imaće oko 600.000 građana.

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane.

Kada su u pitanju korisnici besplatne pravne pomoći, pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović pre nekoliko dana je ukazao da će pravo da je traže imati tri kategorije građana.

To su oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak, a takođe i građani koji su plaćanjem troškova advokata upali u tu grupu.

Treću kategoriju čine ranjive grupe, bez obzira na finansisjki položaj - maloletnici, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima.

Izvor: Tanjug
Foto. Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar